Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (englInternational Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Jeste li se susreli sa okolinom koja ne razumije i ne vidi shvrhu vašeg volontiranja?

Ne razumiju vašu potrebu za time?

Znate što je najveća nagrada?

Nagrada je kada ljude uvedete u taj svijet  na sat, dva, dan ili mjesec!

Lijepo je kada druge naučite i motivirate za volontiranje.

Dragi volonteri , ostanite tako vedri !